VADBE ZA ODRASLE
1) Lokacije: DOMŽALE,  NOVE JARŠE
VADBALOKACIJA1X TEDENSKO2X TEDENSKO
PILATES, URA ZAMENove Jarše, Domžale35€/mesečno50€/mesečno
* Udeleženec lahko vadbe med seboj kombinira
VADBE ZA OTROKE
1) Lokacije: DOMŽALE, DOB, DRAGOMELJ, ČRNUČE, NOVE JARŠE, KAMNIK, KRANJ, IZOLA 
VADBALOKACIJAŠTEVILO URCENAZNESEK OBROKA*
MINI GULJ - ČRNUČE, DOMŽALE30280€35€
MIDI GULJ - ČRNUČE, DOMŽALE, DOB, DRAGOMELJ, KAMNIK, NOVE JARŠE, KRANJ, IZOLA30280€35€
MAKSI GULJ - ČRNUČE, DOMŽALE, DOB, DRAGOMELJ, KAMNIK, NOVE JARŠE, KRANJ, IZOLA30280€35€
GU 1. - 3. RAZREDDOMŽALE30280€35€
MIDI NULJ - ČRNUČE, DOMŽALE, DOB, DRAGOMELJ30280€35€
MAKSI NULJ - ČRNUČE, DOMŽALE, DOB DRAGOMELJ30280€35€
VADBE ZA OTROKE
2) Lokacije: IVANČNA GORICA, KRKA, VIŠNJA GORA, ŠENTVID PRI STIČNI, ZAGRADEC
VADBALOKACIJAŠTEVILO URCENA PROGRAMAZNESEK OBROKA*
MIDI GUIVANČNA GORICA, KRKA30240€30€
MAKSI GUIVANČNA GORICA, KRKA30240€30€
MIDI NUIVANČNA GORICA, VIŠNJA GORA, ŠENTIVD PRI STIČNI30240€30€
MAKSI NUIVANČNA GORICA, VIŠNJA GORA, ŠENTVID PRI STIČNI30240€30€
ONŠ (1. - 4. r.)KRKA, VIŠNJA GORA, ŠENTVID PRI STIČNI, ZAGRADEC30240€30€

* Omogočamo brezobrestno obročno plačilo. V kolikor želite obročno plačilo, to označite na prijavnici.

**Popusti:
– 10% popust prejme drugi oz. vsak naslednji otrok iz družine.
– 10% popusta na vadbo za odrasle za vse starše članov ŠD Olimp
– 20% popust na drugi izbrani vadbeni program
– Popusti se ne seštevajo

Za plačilo obveznosti bo prijavitelj na e-naslov naveden v prijavnici prejel položnico.

PLAČILNI POGOJI 

 • Cene storitev društva so določene s programom, lokacijo vadbe, vrsto, obliko in pogostostjo vadbe ter veljajo od dneva objave programa na spletni strani društva, opredeljene pa so v ceniku, objavljenem prav tako na spletni strani društva. Društvo si pridržuje pravico do spremembe cen, v skladu z zakonom, ki ureja obligacijska razmerja ter predpisi, ki so veljavni v Republiki Sloveniji.
 • Vsak član društva mora poravnati tudi letno članarino v znesku 35€, ki predstavlja prispevek društvu za izvedbo vadbenih aktivnosti v času trajanja posamezne sezone. Cena članarine je že vključena v ceno letnega programa.
 • Udeleženec ima ob začetku obiskovanja programa na voljo eno (1) poskusno učno uro – uvodna brezplačna urica. V primeru prejete pisne odpovedi po poteku uvodne brezplačne urice, najkasneje do naslednje zaporedne učne ure, izvajalec od udeleženca programa ne bo terjal nadaljnjih plačil.
 • V primeru vpisa v sredini sezone, se obračuna sorazmerna višina cene letnega programa.

OBROČNO PLAČILO

 • Omogočamo brezobrestno obročno plačilo.
 • Udeleženec se v primeru obročnega odplačevanja, neodvisno od udeležbe in trajanja programa, zavezuje poravnati vse obroke v celoti ter v rokih, v nasprotnem ima društvo pravico zaračunati zakonske zamudne obresti in neplačan(e) obrok(e) oz. obveznost sodno izterjati, razen v primeru odstopa od pogodbe ali upravičene odsotnosti.
 • Upravičena odsotnost je dalj časa trajajoča odsotnost otroka (minimalno 3 zaporedne vadbene ure), ki je izkazana z zdravniškim potrdilom.
 • Morebitne manjkajoče učne ure, ki nastanejo iz katerega koli razloga lahko po dogovoru nadomestite v drugem razpoložljivem terminu, niso pa razlog za vračilo denarja ali zmanjšanje osnovne cene programa.

ODSTOPI IN VRAČILA:

 • Udeleženec lahko v vsakem trenutku iz kakršnegakoli razloga odstopi od pogodbe. Kot dan odpovedi se šteje dan, ko društvo prejme pisno odpoved po pošti (priporočeno) ali elektronski pošti (zahtevano potrdilo, da je prejemnik e-pošte sporočilo prejel). V tem primeru za odstop in vračilo veljajo vpisni pogoji ter pogoji, zapisani na prijavnici / pogodbi. Društvo bo udeležencu na njegov TRR vrnilo znesek v sorazmerni višini neizkoriščenih storitev od dneva podanega odstopa dalje.

NADOMEŠČANJE ZAMUJENIH UČNIH UR:

 • Društvo nudi udeležencu programa možnost, da v primeru odsotnosti zamujene učne ure nadomesti v drugih razpoložljivih terminih in lokacijah, v kolikor so le-ti na voljo.
 • Nadomeščanje posamezne učne ure se lahko izvede najkasneje v 14-ih dneh od posameznega dneva odsotnosti udeleženca na izbranem programu ne glede na razlog odsotnosti. V primeru, da udeleženec zamujenih učnih ur ne nadomesti, to ni razlog za povračilo zamujenih učnih ur v finančni obliki oz. vračilu v denarni obliki. Pred nadomeščanjem je vedno potrebno preko e-pošte ali navadne pošte obvestiti društvo o nameri nadomeščanja.
 • Izjemoma, kadar gre za daljšo odsotnost iz zdravstvenih razlogov ( več kot 3 zaporedne vadbene ure) in ima vadeči za to zdravniško potrdilo, se za datume nadomeščanja ali morebitno zmanjšanja plačila medsebojno dogovorita udeleženec in društvo.

Cenik velja od 1.8.2023