KDAJ JE PRAVI ČAS ZA VKLJUČITEV OTROKA V ŠPORT

Odgovor na zastavljeno vprašanje je mogoče podati večplastno. Na prvem mestu je pomembno, da otroka že od zgodnjega otroštva spoznavamo z aktivnim in zdravim načinom življenja. Vključevanje otrok v voden športni program, ki bi otroku omogočal  celostni gibalni razvoj, postane smiselno v času, ko je otrok zmožen zbrano slediti navodilom in ga dejavnost veseli. Nikakor pa se ne gre prenagliti pri začetku s prvimi pravimi treningi. Ravno na tej točki namreč starši največkrat pozabijo na otrokovo čustveno in socialno pripravljenost na tekmovalni šport in sledijo zgolj trendom in nemalokrat svojim neizživetim sanjam.

POMEMBEN JE ZGLED

vključitev otroka v športKakšen odnos bo imel otrok do aktivnega življenja je zelo odvisno od tega, kakšen gibalni zgled mu kot starši nudite. Že stari pregovor pravi, da so otroci ogledalo svojih staršev. In zato jim lahko že v času pred prvimi samostojnimi koraki omogočite in pokažete, kako aktivno in zdravo preživeti čas. V prostem času se lahko ne glede na vreme odpravite na sprehod, otroka vključujte v čas svoje rekreacije. Ko začne delati prve korake ga pri tem spodbujajte, povabite ga, da z vami skupaj telovadi, teče, vam prinaša stvari. Drznite si poiskati otroka v sebi in se skupaj zakotalite po hribu, preskakujte korenine na sprehodu v gozdu in tekmujte v teku zadenjsko. Omogočite otroku,da spoznava svet okoli sebe, se plazi, lazi, teče, skače, pleza, s tem izpopolnjuje koordinacijo, moč in občutek za prostor. Omogočite svojim otrokom čimveč proste igre, skozi katero bodo lahko razvijali tudi svojo domišiljijo, si postavljali gibalne izzive in odkrivali svoje meje.

V VRTCU NA »TELOVADBO«

Vključitev v  športne aktivnosti v predšolskem obdobju, v katerih so ob igri inučenju različnih gibalnih spretnosti najpomembnejše druženje, igra, rekreacija in ne tekmovanje in zmage, je zelo dragocena za otrokov gibalni in celostni razvoj. Skozi igro se otroku odpirajo nove priložnosti, pridobiva izkušnje, postavlja si nove cilje in premaguje ovire, zaradi česar mu športna aktivnost postane privlačna in zanimiva. V predšolskem obdobju je pomembno, da otroku omogočimo spoznavanje z različnimi oblikami gibanja, ga tako spoznamo z različnimi športnimi panogami, urimo različne spretnosti in še kako pomembne socialne veščine. Pozitiven stik s športom v tem starostnem obdobju je ključnega pomena za dojemanje športne aktivnosti v kasnejšem obdobju in dobra odskočna deska za morebitno vključitev v tekmovalni šport.

vključitev otroka v šport

MI PA ŽE TRENIRAMO V KLUBU!

Starostna meja, pri kateri se starši odločajo za vključitev svojih otrok v tekmovalni in največkrat s tem povezano tudi selektivni šport, se vsako leto niža in se pomika tudi v predšolsko obdobje, a je od športa do športa še vedno različna. Podatki raziskav kažejo, da se v starosti od šestega do desetega leta v organizirane športne dejavnosti vključi približno  dve tretjini športno dejavnih otrok. Staršem tako na tem mestu polagamo na srce, naj se pred odločitvijo za vključitev v tekmovalni šport prepričajo predvsem o otrokovi psihosocialni zrelosti, o odnosu do tekmovanja in o sposobnosti sprejemanja odgovornosti, ki jo treningi prinašajo. Pedagogi in psihologi ugotavljajo, da je pravi čas za vključitev otroka v organizirano športno tekmovalno dejavnost trenutek, ko si otrok to sam želi. Pri odločitvah in izbiri športa mu seveda lahko pomagate, vendar mu  dovolvključitev otroka v športite, da si izbere šport, ki ga veseli in mu ne vsiljujete tistega, ki je všeč vam, ste ga sami trenirali ali tistega, ki je trenutno najbolj popularen.  Zavedajte se, da bo šport treniral otrok in ne vi, da pa mu boste morali v trenutkih učenja sprejemanja poraza, žrtvovanja prostega časa in usklajevanja treningov s šolskimi obveznostmi stati ob strani s pogovorom, nasveti in usmeritvami, nikakor pa ne s prevzemanjem odgovornosti nase, vršenjem pritiska ali z lastitvijo otrokovih uspehov.  Predvsem se je potrebno zavedati, da treningi prinašajo novo obveznost, odgovornost in včasih tudi veliko odrekanja, kar pa ne bi smelo predstavljati ovire, v kolikor otrok v športu resnično uživa, je le-ta postal del njegovega življenja in ga osrečuje.