Redno in zadostno gibanje, je še posebej pomembno pri otrocih in mladostnikih, saj vpliva na celostni otrokov razvoj, tako psihični, kot fizični, zaradi česar ga nikakor ne gre zanemarjati. Še posebej pomembno vlogo predstavlja ravno v predšolskem obdobju, saj gibalni programi, osvojeni v tej fazi otrokovega razvoja, ostanejo trajno zapisani v gibalnem spominu otroka. 

Gibalne dejavnosti prispevajo k otrokovemu zavedanju samega sebe v prostoru, pomagajo pri oblikovanju lastne identitete, samospoštovanja ter samozavesti. Z reševanjem zadanih gibalnih nalog, razvija svojo domišljijo, ustvarjalnost, nadzorovanje gibanja in iznajdljivost ter tako na prijeten način izraža tudi svoja čustva ter sprošča energijo.

Otrokovo redno in zadostno gibanje bo pozitivno vplivalo tudi na razvoj in zdravje kosti, sklepov, mišic, motoričnih sposobnosti (hoja, tek, skakanje, poskakovanje, preskakovanje, plezanje, metanje) ter na razvoj finomotoričnih sposobnosti, ki jih otrok potrebuje med drugim tudi za pisanje in risanje.

Da bi dosegli koristi za svoje zdravje in razvoj, bi se morali otroci in mladostniki po smernicah Svetovne zdravstvene organizacije gibati vsaj 60 minut na dan, vse dni v tednu. Otrok, ki  prosti čas preživlja v okolju, ki je naklonjeno gibanju in gibanje tudi spodbuja, se bo igral-gibal povsem spontano. Potrebno pa se je zavedati, da smo ravno starši tisti, ki dajemo otrokom zgled – tudi pri gibanju. Zato pojdite z otrokom na igrišče, v gozd, hribe. Otroku dopustite čim več prostega gibanja, naj preskakuje korenine, pleza po drevesih, preizkuša svoje ravnotežje, moč in koordinacijo.

ŠD OLIMP - OTROKOV RAZVOJ

Smo v času, ko športni pedagogi svarijo, da je gibanja v šolah premalo, kar bi morali nadoknaditi doma, v prostem času. A so otroci vse bolj statični, pred računalnikom in televizijo. Zgolj za predstavo naj navedemo nekaj zaskrbljujočih podatkov. Tek na 600 m bomo čez 10 let imenovali hoja na 600 m, otroci ne zmorejo narediti niti prevala, če so se včasih otroci pri testu vese v zgibi držali preko minute, je sedaj uspeh zdržati zgolj 15 sekund. Čas, ki ga otroci preživijo za ekrani (televizija, tablični računalniki, računalniki, telefoni) se že v predšolskem obdobju lahko meri v urah na dan.

Na tem mestu vam priporočamo branje članka:

Na vsako uro za računalnikom naj bo otrok vsaj pol ure telesno dejaven in ogled prispevka Koje igre usporavaju ili oštećuju razvoj dece, a da toga nismo svesni, ki vsebuje predavanje dr. Ranka Rajovića, predsednika Svetovnega odbora Mense za nadarjene otroke in avtorja uspešnice IQ otroka – skrb staršev.

V prispevku nam avtor predstavi, kako velik vpliv na razvoj možganov ima gibanje v otroštvu. Inteligenca je po avtorjevih besedah odvisna od povezav, ki jih bodo naredile živčne celice. Te povezave imenujemo sinapse. Starši v tem času otrokom vse bolj preprečujejo, da se plazi, saj ga je lažje dati v stajico ali hojco. A se je potrebno zavedati, da bo preskok faze plazenja povzročil manjše število oblikovanih sinaps. Otroku prav tako preprečujejo skakati, ker jih skrbi, da bo padel ali mordebiti uničil kavč. S tem zmanjšujejo možnosti, da bi zelo pomembni impulzi prišli v otrokove možgane. Ko otrok skače ali uravnava ravnovesje, mora aktivirati vse svoje mišice, z aktivacijo mišic pošilja impulze v možgane, ker možgani nadzirajo vse mišice in oblikujejo sinapse. Nevroni ali živčne celice, ki ne delajo, se izgubljajo, umirajo in edini način, da preživijo, je, da nekaj delajo. Delajo pa, ko otrok skače, se vrti, plazi,…

ŠD OLIMP - OTROKOV RAZVOJ

Zato omogočite otroku čim več prostega gibanja, pustite mu, da v varnih okvirih preizkuša svoje meje, spoznava sebe in svet okoli sebe. Zavedajte se pomena gibalnih aktivnosti tako na fizični kot psihični razvoj otroka in tako naredite nekaj resnično dobrega zanj in njegovo prihodnost.

Ker se zavedamo pomena gibanja v otrokovem razvoju in spodbujamo zdrave oblike gibanja v predšolskem obdobju, v okviru Športnega društva OLIMP za vas pripravljamo programe, pri katerih bodo vaši otroci v prijetni skupini in pod vodstvom strokovnih vaditeljev razvijali svoje gibalne sposobnosti, se družili s svojimi vrstniki in bili deležni kakovostnega prvega stika z različnimi športnimi aktivnostmi.

V letošnji sezoni za vas pripravljamo program TELOVADBA, ki je namenjen otrokom od 3-6 leta starosti. Ter program NOGOMETNI VRTEC, namenjen otrokom od 4-6 leta.

ŠD OLIMP - OTROKOV RAZVOJ

ŠPORTNO DRUŠTVO OLIMP – Z NAMI JE VSAK OTROK ZMAGOVALEC